İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamızın temel hedefi; Şirketimizin kurumsal yapısına uygun insan kaynağının seçilmesi ve rekabet avantajı yaratmaya yönelik gerekli eğitim, gelişim ve yetiştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanması ile ortak bir kurum kültürünün oluşturulmasıdır.

Bu kapsamda insan kaynakları yönetiminde, Şirket faaliyetlerinin en verimli şekilde gerçekleşmesini sağlayacak kalitede insan gücünün işe alınması ve başarının devamını sürdürmek adına; herhangi bir ayrımcılık yapılmadan çalışanların motivasyonunun sağlanması, çalışanların mali ve sosyal haklarının devamlı olarak iyileştirilmesi, adil ve profesyonel bir çalışma ortamının yaratılması ve personelin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek giderilmesine ilişkin gerekli desteğin sağlanması hedeflenmektedir.

 

İnsan Kaynakları Başvuru Formu / Online İş Başvuru Formu aracılığıyla alınan başvurular ve benzeri kaynaklardan ulaşılan adaylar ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın değerlendirilerek, ilk görüşmeye davet edilir.

Adaylarla gerçekleştirilen Yetkinlik bazlı ilk görüşme ilgili birimin operasyon yetkilisi tarafından yapılır. İlk değerlendirmenin olumlu olması halinde aday ikinci görüşmeye davet edilir. İkinci görüşme İK Yetkilisi ve ilgili Yönetici tarafından birlikte gerçekleştirilir. Tüm süreç gizlilik prensibi içerisinde yürütülür.